Άσπρη μέρα και για μας (Italian)

The Argentine poet Ángela Gentile reads María Rosa Caracausi’s translation of Άσπρη μέρα και για μας into Italian.