Χάρτινο το φεγγαράκι (Arabic)

Roni Sou Baba reads his Arabic translation of Χάρτινο το φεγγαράκι.