Χάρτινο το φεγγαράκι (Catalan)

Alba Férriz Sánchez reads her translation of of Χάρτινο το φεγγαράκι into Catalan.