Odysseas Elytis and Nikos Gatsos

In the center of Athens, 1957–1960.