Spiti mou spitaki mou

Nikos Gatsos’s copy of Nana Mouskouri’s 1972 album, for which he wrote the lyrics.