Αερικό

Αερικό αερικό
λένε την κόρη π’ αγαπώ.

Βγήκα στο δρόμο μια βραδιά
κι είδα να παίζουν τα παιδιά
μα πιο ψηλά στον ουρανό
έπαιζε έν’ άστρο μακρινό.

Αερικό αερικό
λεν το λουλούδι π’ αγαπώ.

Πήγα και βρήκα χρυσικό
για δαχτυλίδι μαγικό
μα ηταν το δάχτυλο μικρό
και το χαμόγελο πικρό.

Αερικό αερικό
λένε τα μάτια π’ αγαπώ.

Τώρα θ’ ανάψω μια φωτιά
στα κυπαρίσσια του νοτιά
και στην ψηλότερη κορφή
θα σ’ έχω μάνα κι αδερφή.

Αερικό αερικό
λεν την αγάπη π’ αγαπώ.

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια page 64]

Μία προγενέστερη εκδοχή με τη Νάνα Μούσχουρη έχει ως εξής:

Αερικό αερικό
λεν την κοπέλα π’ αγαπώ.

Ρώτησα κάποιον χρυσικό
για δαχτυλίδι μαγικό
μα ηταν το δάχτυλο μικρό
και το χαμόγελο πικρό.

Αερικό αερικό
τη λεν εκείνη π’ αγαπώ.

Τώρα θ’ ανάψω μια φωτιά
στα κυπαρίσσια τα παλιά
κι έλα βοριά κι έλα νοτιά
με της αγάπης την ποδιά.

Αερικό αερικό
λεν την αγάπη π’ αγαπώ.

[From ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ. See page 57.]