Αγαπώ μια καρδερίνα

Αγαπώ μια καρδερίνα
σ’ ένα πράσινο κλαδί
τη φωνάζουν Κατερίνα
και δε θέλει να με δει.

Κάνει πείσματα 
κάνει πείσματα 
κάνει πείσματα το παιδί
παιχνιδίσματα 
παιχνιδίσματα 
παιχνιδίσματα δηλαδή.

Αγαπώ μια Κατερίνα
μα δε θέλει να με δει.

Αγαπώ μια καρδερίνα
μα δεν το ’παιξα καλά
κι απ’ τον περασμένο μήνα
μ’ έχει βάλει σε μπελά.

Κάνει πείσματα… 

Κατερίνα Κατερίνα
μ’ έχεις βάλει σε μπελά.

Αγαπώ μια καρδερίνα
στο μπαλκόνι του παπά
τη φωνάζουν Κατερίνα
μα δεν ξέρω αν μ’ αγαπά.

Κάνει πείσματα…

Αγαπώ μια Κατερίνα
μα δεν ξέρω αν μ’ αγαπά.
 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια page 179]

[From ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ. See page 163.]