Ανώνυμον

  Στην ακροθαλασσιά
  θα χτίσω εκκλησιά
  και πριν εικόνισμα σου στήσω
  θα ’ρθω με τη δροσιά
  στην πόρτα σου
  τα δάκρυα ν’ αφήσω.1

Στάλα στάλα το μολύβι πώς εχώρεσε
στης καρδιάς την άγια φλέβα και μας χώρισε.

  Κοιμήσου βασιλιά
  στης γης την αγκαλιά
  και πριν σημάνει το ρολόι
  θ’ ανέβω τα σκαλιά
  στην πόρτα σου
  ν’ αρχίσω μοιρολόι.2

Στάλα στάλα το μολύβι πώς εχώρεσε
στης καρδιάς την άγια φλέβα και μας χώρισε.

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια page 250]

[From ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ. See page 239.]

1. τα δάκρυα μου ν’ αφήσω.

2. να πιάσω μοιρολόι.