Άπονη καρδιά

Άπονη καρδιά
παρακαλώ παρακαλώ
θα ’ρθω μια βραδιά
παλιούς καημούς να σου θυμίσω.

Άπονη καρδιά
παρακαλώ παρακαλώ
θα ’ρθω μια βραδιά
και θα σου τραγουδήσω.

Έβγα τα μεσάνυχτα ψηλά στο παραθύρι
έβγα τα μεσάνυχτα με την αστροφεγγιά
άπονη καρδιά
θα ’ρθω μια βραδιά
θα ’ρθω στην αγάπη σου να βρω παρηγοριά.

Άπονη καρδιά
παρακαλώ παρακαλώ
πότε θα σε δω1
στα χέρια μου να σε κρατήσω.

Άπονη καρδιά
παρακαλώ παρακαλώ
θα ’ρθω μια βραδιά
κρυφά να σου μιλήσω.

Έβγα τα μεσάνυχτα ψηλά στο παραθύρι
έβγα τα μεσάνυχτα με την αστροφεγγιά
άπονη καρδιά
θα ’ρθω μια βραδιά
θα ’ρθω στην αγάπη σου να βρω παρηγοριά.

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια page 109]

[From ΚΑΠΟΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. See page 107.]

1. ιδώ.