Αθήνα

Μ’ άσπρα πουλιά και σύννεφα
τον ουρανό θα ντύσω
και τ’ όνομά σου αθάνατο
στην πέτρα θα κεντήσω.

Στο περιβόλι του Μαγιού
θα μπω για να διαλέξω
δάφνη μυρτιά κι αμάραντο
στεφάνι να σου πλέξω.

Αθήνα 
χαρά της γης
και της αυγής
μικρό γαλάζιο κρίνο.
Κάποια βραδιά
στην αμμουδιά
κοχύλι σου θα μείνω1
χαρά της γης
και της αυγής
μικρό γαλάζιο κρίνο.

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια page 17]

1. Στις νεότερες εκτελέσεις έχει επικρατήσει το «γίνω».

Athény

V bílé ptáky a mraky
obléknu oblohu
a tvé nehynoucí jméno 
vyšiji v kámen.
V květnovou zahradu
vstoupím, abych si vybral
vavřín, myrtu a smil
abych ti upletl věnec.
Athény
pozemské potěšení
a svítání
malá modrá lilie.
Za některých večerů
na písečné pláži
mušlí tvou zůstanu 
pozemské potěšení
a svítání
malá modrá lilie.

 

 

 

Matouš Dvořák, Masaryk University, Czech Republic