Βράδιασε

Βράδιασε
στο μουράγιο βράδιασε.
Θαλασσοπούλια της νύχτας ρωτώ
αν θα ’ρθεις απ’ τα ξένα.

Βράδιασε
στην καρδιά μου βράδιασε.
Τον ουρανό θα ρωτήσω1 για σένα
μα δε θα σ’ το πω.

  Άργησες πολύ
  και σε περιμένω
  μ’ ένα μου φιλί
  κι ένα δάκρυ μου —
  βράδιασε.

Βράδιασε
στο μουράγιο βράδιασε.
Τα τρεχαντήρια της νύχτας ρωτώ
αν θα ’ρθεις απ’ τα ξένα.

Βράδιασε
στην καρδιά μου βράδιασε.
Τον ουρανό θα φωτίσω για σένα
μ’ έν’ άστρο χρυσό.

  Άργησες πολύ…

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια page 122]

1. Στην ταινία «φωτίσω», όπου ακούγονται μόνο οι δύο πρώτες στροφές.