Η βαγιά

Στης εκκλησιάς μας την αυλή
μια βαγιά είναι ριζωμένη
παράγγειλα μ’ ένα πουλί
την αυγή να με προσμένει
στα γιορτινά ντυμένη.

Ω, καλή μου Παναγιά
φύλαξέ μου τη βαγιά.

Στη μακρινή την ξενιτιά
μια καρδιά είναι ξεχασμένη
παράγγειλα με τον νοτιά
Κυριακή να με προσμένει
στα νυφικά ντυμένη.

Παναγιά μου Παναγιά
φύλα την σαν την βαγιά.

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια page 24]

Větev

Na nádvoří našeho kostela
zakořeněná je jedna větev1
poslal jsem zprávu po ptáku
ať čeká mě za svítání
oděna ve slavnostní šaty.
Ó šlechetná má Matko Boží
ochraňuj mi mou větev.
Ve vzdálené cizině
srdce je zapomenuto
poslal jsem zprávu po jižním větru
ať čeká mě v neděli
oděna ve svatební šaty.
Matko Boží, má Matko Boží
chraň ji jako tu větev.

 

 

 

Matouš Dvořák, Masaryk University, Czech Republic

1. Βαγιά—větev palmy, vavřínu, myrty, rozmarýnu nebo levandule.