Η Μυρτιά

Είχα μια θάλασσα στο νου
κι ένα περβόλι τ’ ουρανού
την ώρα που άνοιγα πανιά
για την απάνω γειτονιά.

 
Στα παραθύρια τα πλατιά
χαμογελούσε μια μυρτιά
κουράστηκα να περπατώ
και τη ρωτώ και τη ρωτώ.

 
Πες μου μυρτιά να σε χαρώ
πού θα ’βρω χώμα και νερό
να ξαναχτίσω μια φωλιά
για της αγάπης τα πουλιά.

 
Στα παραθύρια τα πλατιά
είδα και δάκρυσε η μυρτιά
την ώρα που άνοιγα πανιά
για την απάνω γειτονιά.

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια page 21]

Myrta

Měl jsem na mysli moře
a nebeský sad
ve chvíli, kdy jsem napnul plachty 
k sousedství ve výšinách.
 
V okně dokořán
usmívala se jedna myrta
unavil jsem se chůzí  
a ptal jsem se jí a ptal.
 
Pověz mi, myrto, abych tě potěšil  
kde najdu hlínu a vodu
abych znovu postavil hnízdo
pro ptáky lásky.
 
V okně dokořán
Viděl jsem slzící myrtu
ve chvíli, kdy jsem napnul plachty
k sousedství ve výšinách.

 

 

 

Matouš Dvořák, Masaryk University, Czech Republic

The Myrtle

A sea was in my mind,
and a heavenly garden,
while I was setting sail,
for the upper neighborhood,
 
At the wide open windows,
I saw a Myrtle smiling,
got tired while walking,
I stop and ask her,
 
O Myrtle please tell me,
where can I find earth and water,
to built again a nest 
for the lovebirds?
 
At the wide open windows,
I saw Myrtle shed a tear,
while I was setting sail,
for the upper neighborhood.

 

 

 

Giannis Chantas, University of Ioannina, Greece