Έπεσε η κυβέρνηση

Έπεσε η κυβέρνηση
τι θα γίνει τώρα
βλέπω αναρχία μες στη χώρα.
Κλείσε το παράθυρο
σφράγισε την πόρτα
τίποτα δεν είναι σαν και πρώτα.

Έπεσε η κυβέρνηση
χορεύουν σ’ όλες τις γωνιές
κι οι καινούργιοι άρχοντες
παίζουνε το λαγούτο.
Έπεσε η κυβέρνηση
κι απ’ τις απάνω γειτονιές
τρέχουν να προλάβουνε
το πανηγύρι ετούτο.

Έπεσε η κυβέρνηση
σάλεψε η τάξη
ποιο πουλί για πάντα έχει πετάξει.
Όλα γύρω αλλάζουνε
σήμανε η καμπάνα
τα παιδιά γυρεύουν άλλη μάνα.

Έπεσε η κυβέρνηση
χορεύουν σ’ όλες τις γωνιές
κι οι καινούργιοι άρχοντες
παίζουνε το λαγούτο.
Έπεσε η κυβέρνηση
κι απ’ τις απάνω γειτονιές
τρέχουν να προλάβουνε
το πανηγύρι ετούτο.

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια page 419]

[From ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ. See page 407.]