Καλυμνιώτικο
(Τώρα που πας στην ξενιτιά)

Τώρα που πας στην ξενιτιά
πουλί θα γίνω του νοτιά
γρήγορα να σ’ ανταμώσω
για να σου φέρω το σταυρό
που μου παράγγειλες να βρω
δαχτυλίδι να σου δώσω.

Ήσουν κυπαρίσσι
στην αυλή αγαπημένο
ποιος θα μου χαρίσει 
το φιλί που περιμένω.
Στ’ όμορφο ακρογιάλι
καρτερώ να μου ’ρθεις πάλι
σα μικρό χαρούμενο πουλί.

Χρυσή μου αγάπη έχε γεια1
να ’ναι μαζί σου η Παναγιά
κι όταν ’ρθει το περιστέρι2
θα ’χω κρεμάσει φυλαχτό
στο παραθύρι τ’ ανοιχτό
την καρδιά μου σαν αστέρι.3

Ήσουν κυπαρίσσι…

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια page 18]

1. Άντρα κι αφέντη μου έχε γεια.

2. Κι άμα ’ρθει το καλοκαίρι.

3. Στις πρώτες εκτελέσεις η στροφή αυτή δεν υπάρχει.

Kalymniotiko*
Teď, když odcházíš do ciziny

Teď, když odcházíš do ciziny
stanu se jižním ptákem
rychle, abych se s tebou setkal
abych ti přinesl kříž
jenž jsi požádala, abych našel
prsten, který ti dám.
Byla jsi cypřišem
na milovaném dvoře
jenž daruje mi
polibek, na nějž čekám. 
Na krásném břehu
čekám, až za mnou opět přijdeš
jak malý šťastný pták.
Zlatá má lásko, buď zdráva
ať Matka Boží s tebou
a až přiletí holubice 
již zavěšen budu mít talisman
v otevřeném okně
mé srdce jak hvězda.
Byla jsi cypřišem…

 

 

 

Matouš Dvořák, Masaryk University, Czech Republic

* Čtvrt ve městě Βούλα.