Κάνε τον πόνο σου χαρά

Κάνε το δάκρυ σου χαρά
και τον καημό σου του γιαλού μαργαριτάρι
τώρα που πάλι λαχταρά
ν’ ανοίξει τ’ όνειρο τα πρώτα του φτερά.

  Σε καρτερώ
  τόσον καιρό
  να ’ρθεις και πάλι 
  στην παλιά πηγή
  σε καρτερώ
  πικρό νερό. 

Κάνε το δάκρυ σου χαρά
και τον καημό σου του γιαλού μαργαριτάρι
τώρα που πάλι λαχταρά
ν’ ανοίξει τ’ όνειρο τα πρώτα του φτερά.

Στου γυρισμού την αμμουδιά
έχω κρυμμένο το παλιό μας το φεγγάρι
να σ’ το χαρίσω μια βραδιά
σαν θα φανείς μέσ’ απ’ των άστρων τα κλαδιά.

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια page 41–42]

Για την ταινία του Ρόμπερτ Στήβενς Διακοπές στην Αθήνα [In the Cool of the Day] (1963). Οι στίχοι παρατίθενται στην εκδοχή που έχει επικρατήσει, αυτήν που είχε τραγουδήσει η Μαίρη Λίντα. Από τον αριθμό σειράς (βλ. σ. 692) μοιάζει να έχει προηγηθεί η εκδοχή με τη φωνή της Ζωής Φυτούση, όπου οι στίχοι έχουν ως εξής: 

Κάμε τον πόνο σου χαρά
και τον καημό σου του γιαλού μαργαριτάρι
τώρα που η νύχτα λαχταρά
ν’ ανοίξει τ’ όνειρο τα πρώτα του φτερά.

Στου γυρισμού την αμμουδιά
έχω κρυμμένο το παλιό μας το φεγγάρι
να σ’ το χαρίσω μια βραδιά
σαν θα φανείς μέσ’ απ’ των άστρων τα κλαδιά.

	Σε καρτερώ
	τόσον καιρό
	να ’ρθεις και πάλι 
	στην κρυφή πηγή
	σε καρτερώ
	πικρό νερό. 

Στου γυρισμού την αμμουδιά
έχω κρυμμένο το παλιό μας το φεγγάρι
να σ’ το χαρίσω μια βραδιά
σαν θα φανείς μέσ’ απ’ των άστρων τα κλαδιά.

	Σε καρτερώ
	τόσον καιρό
	να ’ρθεις και πάλι 
	στην κρυφή πηγή
	σε καρτερώ
	πικρό νερό.