Χωρίς φτερά

Εσύ αητός 
εσύ αητός περήφανος
τραβάς το δρόμο σου στον ήλιο.
Εγώ μικρή 
εγώ μικρή κι ανήμπορη
σε προδομένο ζω βασίλειο.

Με τι φτερά
να ξεκινήσω παλληκάρι μου
με ποια σημαία ποιο σταυρό
με τι φτερά
άγιε μ’ Αι-Γιώργη καβαλάρη μου
να ξεκινήσω να σε βρω.

Εσύ αητός 
εσύ αητός περήφανος
τραβάς το δρόμο σου στον ήλιο.

Εσύ πετάς 
εσύ πετάς χαρούμενος
στης ομορφιάς κοντά τη ρίζα.
Εγώ σκυφτή 
εγώ σκυφτή στη μοίρα μου
τη μολυβένια και την γκρίζα.

Με τι φτερά
να ξεκινήσω παλληκάρι μου
με ποια σημαία ποιο σταυρό
με τι φτερά
άγιε μ’ Αι-Γιώργη καβαλάρη μου
να ξεκινήσω να σε βρω.

Εσύ πετάς 
εσύ πετάς χαρούμενος
στης ομορφιάς κοντά τη ρίζα.

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια page 405]

[From ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΜΗΤΕΡΑ. See page 389.]