Μακρινή της αγάπης ώρα

Στη ζωή μας βρήκαμε
ήλιους και φεγγάρια
μόνοι μας τα σβήσαμε
κι ήρθανε σκοτάδια.

Μακρινή της αγάπης ώρα
σε ξεχάσαμε
μες στη λάσπη και μες στη μπόρα
τις ψυχές μας τις χάσαμε.

Όλα γκρεμιστήκανε
δεν υπάρχει νόμος
στην καρδιά παράπονο
και στα μάτια τρόμος.

Μακρινή της αγάπης ώρα…

Το σκυλί στην πόρτα μας
έγινε τσακάλι
πέφτουν οι καλύτεροι
προχωρούν οι άλλοι.

Μακρινή της αγάπης ώρα…

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια page 343]

[From ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ. See page 333.]