Μαζί με σένα

Μαζί με σένα
είν’ η ζωή μου ένας κήπος με πουλιά
δε θέλω άλλη αλλαγή
είσαι το παν πάνω στη γη
θα σε φωνάζω απ’ το βράδυ ως το πρωί.

Μαζί με σένα
θα ταξιδέψω ως την άκρη τ’ ουρανού
είσ’ ένα δέντρο με κλαδιά
κι εγώ είμαι μόνο μια φωτιά
θέλω να σβήσω στη δικιά σου αγκαλιά.

Είν’ η αγάπη μου σαν ανοιξιάτικη βροχή
και ζω με τη δική σου μόνο την ψυχή
κι αν κάποτε σου φύγω ένα βράδυ σκοτεινό
πάρ’ το κι αυτό σαν ένα χάδι τρυφερό.

Μαζί με σένα
θα ταξιδέψω ως την άκρη τ’ ουρανού
είσ’ ένα δέντρο με κλαδιά
κι εγώ είμαι μόνο μια φωτιά
θέλω να σβήσω στη δικιά σου αγκαλιά.

Μαζί με σένα.

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια page 14]

Spolu s tebou

Spolu s tebou
je můj život zahradou s ptáky
nechci žádnou změnu
jsi vším na světě
budu na tebe volat od večera do rána.
Spolu s tebou
půjdu až na kraj světa
jsi strom s větvemi
a já jsem oheň
chci zhasnout ve tvé náruči.
Má láska je jako jarní déšť
a já žiji jen se svou duší
a pokud někdy opustím tě za temné noci
vezmi i to jako něžné pohlazení.
Spolu s tebou
půjdu až na kraj světa
jsi strom s větvemi
a já jsem oheň
chci zhasnout ve tvém náručí.
Spolu s tebou.

 

 

 

Matouš Dvořák, Masaryk University, Czech Republic