Με την Ελλάδα καραβοκύρη

Με τη φουρτούνα
και το σιρόκο
ήρθε μια σκούνα
απ’ το Μαρόκο.

Με τον αγέρα
και με τ’ αγιάζι
πάει μια μπρατσέρα
για τη Βεγγάζη.

Άγιε Νικόλα
παρακαλώ σε
στα πέλαγα όλα
λουλούδια στρώσε.

Με τον ασίκη 
το μπουρλοτιέρη
ήρθ’ ένα μπρίκι
από τ’ Αλγέρι.

Με την Ελλάδα
καραβοκύρη
πάει μια φρεγάδα
για το Μισίρι.

Άγιε Νικόλα
παρακαλώ σε
στα πέλαγα όλα
λουλούδια στρώσε.

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια page 65]

[From ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ. See page 57.]