Μην κάνεις πείσματα

Άνοιξα1 την πόρτα μια Κυριακή για να πάμε βόλτα
άνοιξα2 την πόρτα μια Κυριακή και σε καρτερώ
πάρε το δρόμο το δρόμο το δρόμο κι έλα μου
φωτιά και τρέλα μου3
στείλε τον ήλιο τον ήλιο και τα φεγγάρια σου
να βρω τ’ αχνάρια σου.

Βγήκα4 στο μπαλκόνι μια Κυριακή μ’ ένα χελιδόνι
βγήκα5 στο μπαλκόνι μια Κυριακή να σε ξαναδώ
έχει ο καιρός ο καιρός ο καιρός γυρίσματα
μην κάνεις πείσματα
βγάλε6 μαχαίρι μαχαίρι κι αν θέλεις χτύπα με
κακό δεν είπαμε.

Πήρα το7 δρομάκι μια Κυριακή μ’ έπιασε μεράκι
πήρα το δρομάκι μια Κυριακή στον πλατύ γιαλό8
χρόνια κυρά μου κυρά μου κυρά μου θάλασσα
σε παρακάλεσα
στείλε τον ήλιο τον ήλιο και τα φεγγάρια σου
να βρω τ’ αχνάρια σου.

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια page 137]

Ακούγεται στην ταινία Η αριστοκράτισσα κι ο αλήτης με τις εξής διαφορές:

1. Άνοιξε.

2. άνοιξε.

3. γλυκιά κοπέλα μου.

4. Έβγα.

5. έβγα.

6. πάρε.

7. Έλα στο.

8. έλα στο δρομάκι μια Κυριακή που σε καρτερώ.