Μια βραδιά στη Λάρισα

Σε περίμενα στην πόρτα
κι ήρθε το φεγγάρι βόλτα.

Μια βραδιά στη Λάρισα
μια βραδιά ποιος τη χάρη μου
μια καρδιά σου χάρισα
μια καρδιά παλληκάρι μου.

Σε περίμενα στη σκάλα
κι ήρθε σιγανή ψιχάλα.

Μια βραδιά στη Λάρισα
μια βραδιά ποιος τη χάρη μου
μια καρδιά σου χάρισα
μια καρδιά παλληκάρι μου.

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια page 110]

[From ΚΑΠΟΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. See page 107.]