Μια Κεφαλλονίτισσα

Μια Κεφαλλονίτισσα
μέσ’ απ’ τ’ Αργοστόλι
μια Κεφαλλονίτισσα
και πώς να σας το πω.

Μια Κεφαλλονίτισσα
μου ’δωσε πιστόλι
μου ’δωσε περίστροφο
να πάω να σκοτωθώ.

Μια Κεφαλλονίτισσα
κάποιο μεσημέρι
μια Κεφαλλονίτισσα
και πώς να σας το πω.

Μια Κεφαλλονίτισσα
μου ’δωσε μαχαίρι
Άγιε μου Γεράσιμε
για να μαχαιρωθώ.

Ντόνα Μαντόνα
γλυκιά Κεφαλλονίτισσα
Ντόνα Μαντόνα
με πίκρανες πολύ.

Όχι κυρά μου όχι
μαχαίρι δε σου ζήτησα
όχι κυρά μου όχι
σου ζήτησα φιλί.

Ντόνα Μαντόνα
γλυκιά Κεφαλλονίτισσα
Ντόνα Μαντόνα
με πίκρανες πολύ.

Όχι κυρά μου όχι
πιστόλι δε σου ζήτησα
όχι κυρά μου όχι
σου ζήτησα φιλί.

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια pages 212–213]

[From Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ. See page 203.]