Μια Παρασκευή

Μια Παρασκευή σε γνώρισα
τα δυο μάτια σου ξεχώρισα
να σ’ απαρνηθώ δεν μπόρεσα.

Άλλο μη μου λες να περιμένω
άλλο μη μου λες να καρτερώ
θα ’ρθω σα μικρό πουλί κυνηγημένο
να σε βρω.

Μια Παρασκευή χωρίσαμε
της καρδιάς την πόρτα κλείσαμε
βάσανα κι οι δυο γνωρίσαμε.

Άλλο μη μου λες να περιμένω
άλλο μη μου λες να καρτερώ
θα ’ρθω σα μικρό πουλί κυνηγημένο
να σε βρω.

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια page 133]