Νυχτερινές ειδήσεις

Τελευταία ώρα 
τελευταία ώρα
δυναμώνει η μπόρα.

Πάνω από την πόλη
κρέμεται βαρύ
πυρωμένο βόλι
κόκκινο σφυρί.

Τελευταία ώρα 
τελευταία ώρα
σκοτεινιάζει η χώρα.

Χώμα και μπαρούτη
πίσσα και καπνός
είν’ τα μόνα πλούτη
που ’χει ο ουρανός,

Τελευταία ώρα 
τελευταία ώρα
έρχεται άλλη μπόρα.

Πότε θα χαράξει
πότε ένα πουλί
με χαρά θα κράξει
στην ανατολή;

Τελευταία ώρα 
τελευταία ώρα
ποιος γλυτώνει τώρα;

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια page 70]

Εκ των υστέρων αποκηρυγμένο.

[From ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ. See page 57.]