Νυν και αεί

  Πρωτομαγιά
  με το σουγιά
  χαράξαν το φεγγίτη
  και μια βραδιά 
  σαν τα θεριά
  σε πήραν απ’ το σπίτι.

Κι ένα πρωί σε μια γωνιά στην Κοκκινιά
είδα το μπόγια να περνά και το φονιά
γύρευα χρόνια μες στον κόσμο να τον βρω
μα περπατούσε με το Χάρο στο πλευρό.

  Νυν και αεί
  μες στη ζωή
  σε είχα αραξοβόλι
  και μιαν αυγή
  στη μαύρη γη
  σε σώριασε το βόλι.

Κι ένα πρωί σε μια γωνιά στην Κοκκινιά
είδα το μπόγια το ληστή και το φονιά
του ’χανε δέσει στο λαιμό του μια τριχιά
και του πατάγαν το κεφάλι σαν οχιά.

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια page 241]

[From ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ. See page 239.]