Ο κόσμος σου να είμ’ εγώ

Πάλι μεγάλα λόγια
κι υπερβολές
πάλι μεγάλα λόγια
μου ξαναλές.

Όποιος χωρίς δαιμόνους
δαιμονίζεται
πάει μια δεξιά μια αριστερά
ποτέ δεν πάει μπροστά.

Λόγια γνωστά και ίδια
λόγια αδειανά
ατέλειωτα ταξίδια
στο πουθενά.

Όποιος χωρίς ανέμους
ανεμίζεται
πάει μια ψηλά μια χαμηλά
ποτέ δεν πάει σωστά.

Αν μ’ αγαπάς
κι αν θες να σ’ αγαπώ
σταμάτα να σκορπάς
το άνθος σου και τον καρπό.

Μαζί μου θέλω
σεμνά να περπατάς
αλλού να μην κοιτάς
ο κόσμος σου να είμ’ εγώ.

Πάλι μεγάλα λόγια
κι υπερβολές
πάλι μεγάλα λόγια
μην ξαναλές.

Όποιος χωρίς φεγγάρια
φεγγαριάζεται
πάει μια κρυφά μια φανερά
ποτέ δεν πάει στρωτά.

Αν μ’ αγαπάς
κι αν θες να σ’ αγαπώ
σταμάτα να σκορπάς
το άνθος σου και τον καρπό.

Μαζί μου θέλω
σεμνά να περπατάς
αλλού να μην κοιτάς
ο κόσμος σου να είμ’ εγώ.

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια pages 470–471]

[From ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΙ. See page 463.]