Οι κολασμένοι

Η νύχτα παγερή
θα σβήσει το κερί
μην παίρνεις το κλειδί
φοβάται το παιδί.

Τώρα κλαίνε
στη γη κλεισμένοι
τρεις κολασμένοι
αμαρτωλοί.
Σιγολένε
την προσευχή τους
και η ψυχή τους
παρακαλεί.

Θα σε βρούμε 
Χριστέ μου πάλι
κάποια Μεγάλη 
Παρασκευή.
Θα κρατούμε
σταυρό στο χέρι
και το μαχαίρι
με συντριβή.

Η νύχτα παγερή
θα σβήσει το κερί
μην παίρνεις το κλειδί
φοβάται το παιδί.

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια page 154]

[From ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ. See page 149.]