Πάει ο καιρός

Πάει ο καιρός πάει ο καιρός
που ηταν ο κόσμος δροσερός
και κάθε αυγή
ξεκινούσε μια πηγή
για να ποτίσει όλη τη γη.

Ήρθανε νύχτες και βροχές
και χειμωνιάσαν οι ψυχές
και στο βαθύ
το σκοτάδι έχει σταθεί
ένα παιδί να ζεσταθεί.

Τώρα το δάκρυ κυλάει στο χώμα
και πέρ’ απ’ το βοριά
ένα καράβι ρωτάει ακόμα
πού θα βρει στεριά.

Πάει ο καιρός πάει ο καιρός
που ηταν ο κόσμος δροσερός
και κάθε αυγή
ξεκινούσε μια πηγή
για να ποτίσει όλη τη γη.

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια page 56]

Γράφτηκε το 1964, κυκλοφόρησε την επόμενη χρονιά, και το 1967 απαγορεύτηκε από τη λογοκρισία. Πάνω στην ίδια μελωδία του Μάνου Χατζιδάκι γράφτηκαν άλλοι στίχοι. Το καινούργιο τραγούδι, με τον τίτλο «Πρωτομηνιά» (σ. 178), συμπεριλήφθηκε το 1971 στον δίσκο μακράς διαρκείας Της γης το χρυσάφι.