Πειραιώτισσα

Βρήκα στο δρόμο κάτι παιδιά
και τα ρώτησα
αν με θυμάσαι καμιά βραδιά
Πειραιώτισσα.

Αν δεις στον ύπνο σου μια νύχτα με βροχή
φωτιά να καίει
είν’1 η καρδιά μου που στενάζει μοναχή
και σιγοκλαίει.

Μακριά στα ξένα στην ξενιτιά
βαριαρρώστησα
ήρθα κοντά σου να βρω γιατρειά
Πειραιώτισσα.

Αν δεις στον ύπνο σου μια νύχτα με βροχή
φωτιά να καίει
είν’2 η καρδιά μου που στενάζει μοναχή
και σιγοκλαίει.

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια page 116]

[From ΚΑΠΟΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. See page 107.]

1. είναι.

2. είναι.