Πέφτει βροχή

Πέφτει βροχή
πέφτει βροχή
στο πρόσωπό μου πέφτει
πέφτει βροχή 
πέφτει βροχή
στου κόσμου τον καθρέφτη.
Πέφτει βροχή
πέφτει βροχή
σ’ ανατολή και δύση
πέφτει βροχή
πέφτει βροχή
κι ο ήλιος έχει σβήσει.

Έβγα στο σκοτάδι και περπάτα
κι ας μη θέλουν οι θεοί
έχεις ήλιο τα ζεστά σου νιάτα 
έχεις ήλιο τη ζωή.

Πέφτει βροχή
πέφτει βροχή
ο ουρανός μολύβι
πέφτει βροχή
πέφτει βροχή
κι η νύχτα κάτι κρύβει.
Πέφτει βροχή
πέφτει βροχή
την ώρα που σου γράφω
πέφτει βροχή
πέφτει βροχή
και στου Χριστού τον τάφο.

Έβγα στο σκοτάδι και περπάτα…

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια page 371]

[From Η ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΕΝΤΟΛΗ. See page 369.]