Πυρρίχιος

Μάνα μάνα καλομάνα
σήκω χτύπα την καμπάνα
γιατί πάλι στη Βλαχέρνα
στράγγισε του κόσμου η στέρνα
και δεν ήρθ’ ακόμα εκείνος
της ελευτεριάς ο κρίνος
να τσακίσει με τη φτέρνα
τα φτερά του δράκοντα.

Τρέμουν Μπογιάροι — βρε
κι Οθωμανοί
το παλληκάρι — βρε
το Διγενή.

Μάνα μάνα πικρομάνα
στη Γραβιά στην Αλαμάνα
το τραγούδι μου το είπα
χτύπα την καμπάνα χτύπα
ώσπου να ’ρθει πάλι κάποιος
τώρα που ’ν’ ο κόσμος σάπιος
για να λιώσει μες στην τρύπα
την καρδιά του δράκοντα.

Τρέμουν Μαγυάροι — βρε
κι Αλαμανοί
το παλληκάρι — βρε
το Διγενή.

Μάνα μάνα μαυρομάνα
βάλε το νερό στη γράνα
για ν’ αρχίσει τον αγώνα
με κοντάρι και σφεντόνα
κι όταν ο καιρός γυρίσει
κατά του Θεού την κρίση
να σαρώσει απ’ τον αιώνα
τη γενιά του δράκοντα.

Τρέμουν Χαζάροι — βρε
κι Αγαρηνοί
το παλληκάρι — βρε
το Διγενή.

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια pages 376–377]

[From Η ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΕΝΤΟΛΗ. See page 369.]