Σίλια

Πού να σε βρω
τ’ όνομά σου να πω
Σίλια Σίλια
πού να σε βρω.
Τώρα που σ’ έχασα
και σ’ αγαπώ
Σίλια Σίλια 
πού να σε βρω.

Πού να σε βρω
κάποιο βράδυ να ’ρθω
Σίλια Σίλια 
πού να σε βρω.
Χάθηκε τ’ όνειρο 
στον ουρανό
Σίλια Σίλια 
πού να σε βρω.

Σίλια
άστρο μου αγαπημένο
μου ’πες να σε περιμένω.

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια page 102]