Σιναϊνά

Σιναϊνά σιναϊνά
στην απάνω γειτονιά
σιναϊνά σιναϊνά
μένει μια Σαντορινιά.
Σιναϊνά σιναϊνά
κι ένα βράδυ στις εννιά
σιναϊνά σιναϊνά
μου ’ριξε την πετονιά.
Σιναϊνά σιναϊνά
σιναϊνά και όπουλα
σιναϊνά σιναϊνά
λεν τα γειτονόπουλα.
Σιναϊνά σιναϊνά
της αγάπης ρόπαλα
σιναϊνά σιναϊνά
μου ’σπασαν τα κόκκαλα.

Σιναϊνά σιναϊνά
δεν εγνώρισα καμιά
σιναϊνά σιναϊνά
να ’χει τόση νοστιμιά.
Σιναϊνά σιναϊνά
μα σαν μπλέξεις με Ρωμιά
σιναϊνά σιναϊνά
ποιος πληρώνει τη ζημιά.
Σιναϊνά σιναϊνά
σιναϊνά και όπουλα
σιναϊνά σιναϊνά 
γεια σας κοριτσόπουλα.
Σιναϊνά σιναϊνά
της αγάπης ρόπαλα
σιναϊνά σιναϊνά
μου ’σπασαν τα κόκκαλα.

Σιναϊνά σιναϊνά
μα την άλλη τη χρονιά
σιναϊνά σιναϊνά
σήκωσα κι εγώ πανιά.
Σιναϊνά σιναϊνά
κι έκλαιγ’ η Σαντορινιά
σιναϊνά σιναϊνά 
στην απάνω γειτονιά.
Σιναϊνά σιναϊνά
σιναϊνά και όπουλα
σιναϊνά σιναϊνά
λένε τα ναυτόπουλα.
Σιναϊνά σιναϊνά
της αγάπης ρόπαλα
σιναϊνά σιναϊνά
μου ’σπασαν τα κόκκαλα.

Σιναϊνά σιναϊνά
σιναϊνά και όπουλα
σιναϊνά σιναϊνά
γεια σας κοριτσόπουλα.
Σιναϊνά σιναϊνά
της αγάπης ρόπαλα
σιναϊνά σιναϊνά
μου ’σπασαν τα κόκκαλα.

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια pages 230–231]