Τ’ αστέρι του βοριά

Τ’ αστέρι του βοριά
θα φέρει ξαστεριά
μα πριν φανεί μέσ’ απ’ το πέλαγο πανί
θα γίνω κύμα και φωτιά
να σ’ αγκαλιάσω ξενιτιά.
Κι εσύ χαμένη μου πατρίδα μακρινή
θα μείνεις χάδι και πληγή
σαν ξημερώσει σ’ άλλη γη.

 
Τώρα πετώ για της ζωής το πανηγύρι
τώρα πετώ για της χαράς μου τη γιορτή.

 
Φεγγάρια μου παλιά
καινούργια μου πουλιά
διώχτε τον ήλιο και τη μέρα απ’ το βουνό
για να με δείτε να περνώ
σαν αστραπή στον ουρανό.

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια page 38]

«Τ’ αστέρι του βοριά», «Τα λουστράκια», «Μια Παναγιά» (γράφτηκε αλλά δεν τραγουδήθηκε): στίχοι για την ταινία του Ελία Καζάν Αμέρικα Αμέρικα (1963).

Severní hvězda

Severní hvězda
přinese jasnou hvězdnou oblohu
leč dřív než se na moři objeví plachta
stanu se vlnou a ohněm
abych obejmul tě, cizí zemi. 
A ty, má vzdálená, ztracená vlasti 
zůstaneš pohlazením a ránou 
jak rozednění v jiné zemi.
 
Teď odlétám na slavnost života
teď odlétám na oslavu mé radosti.
 
Mé staré měsíce
moji noví ptáci
vyžeňte slunce a za dne z hory
sledujte mě, když procházím kolem
rychle jak nebeský blesk.

 

 

 

Matouš Dvořák, Masaryk University, Czech Republic

La stella del Nord

La stella del Nord
porterà il sereno
ma prima che compaia
una vela nel mare
diverrò onda e fuoco
per abbracciarti, esilio.
E tu, mia perduta patria lontana,
resterai carezza e piaga
quando sorgerà il giorno in un’altra terra.
 
Ora volo verso la festa della vita
Ora volo verso la festa della mia gioia.
 
Mie antiche lune, miei nuovi uccelli,
cacciate il sole e il giorno dalla montagna
per vedermi passare
come un baleno nel cielo.

 

 

 

Maria Rosa Caracausi, Palermo University, Italy

La estrella del norte

La estrella del norte
traerá una noche serena
pero antes de que en el mar
se divise una vela
me volveré marea y fuego
para abrazarte, destierro. 
Y tú, perdida patria lejana,
seguirás siendo caricia y herida 
cuando amanezca en tierra extraña.
 
Ahora vuelo hacia la celebración de la vida
ahora vuelo hacia la fiesta de mi alegría.
 
Mis viejas lunas,
mis nuevos pájaros,
ahuyentad el sol y el día de la montaña
para poder verme pasar
como un relámpago en el cielo.

 

 

 

Camila Geijo Islas & Katerina Keramitsoglou, University of Málaga, Spain

The Northern Star

The Northern Star will bring 
Clear skies of cristalline
But as the sails emerge from far upon the sea
I’ll be a wave and a spark
And I’ll embrace you, foreign land
And you, my precious lost and distant homeland
You’ll be a caress, and a wound- blunt
When day will dawn on a new land
 
Now I am flying to my life’s vivid fair
Now I am flying to my lifetime’s feast
 
Old moons, old moons of mine,
New birds, new birds of mine
Expell the sun, expell the dawn from mountain heights
And you will see me passing through
Like a lightning in the skies

 

 

 

Miltiadis Sarigiannidis, Surgeon, Greece

Translator’s notes:

My translation follows the original’s rhymes and syllables, so that it can be be sung in English without any further modifications.