Τα καράβια μου

Ποιος μου πήρε τα καράβια μου
τα χαμένα παλληκάρια μου.

Για φυλαχτό κάποιο καλοκαίρι
άσπρο σταυρό σου ’βαλα στο χέρι.

Το χρυσάφι μου το χάλασα
να σε τραγουδήσω θάλασσα.

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια page 112]

[From ΚΑΠΟΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. See page 107.]