Τα φανταράκια

Πέντε φανταράκια τα καημένα
κάποια Κυριακή
γνώρισαν τη θεια μου τα καημένα
την Αγγελική
γνώρισαν και μένα.

Παν τα φανταράκια διψασμένα
σ’ ένα καπηλειό
βρήκανε το φίλο μου το Γιάννο
και το Μιχαλιό
βρήκανε και μένα.

Φανταράκια μου καημένα
τι να σας κεράσω
μιαν αγάπη έχω στα ξένα
πώς να την ξεχάσω.

Και τα φανταράκια τα καημένα
με βαριά καρδιά
είπαν καληνύχτα λυπημένα
σ’ όλα τα παιδιά
είπαν και σε μένα.

Φανταράκια μου καημένα
αν την ξαναδείτε1
χαιρετίσματα από μένα
θέλω να της πείτε.

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια page 142]

1. ξαναϊδείτε.