Της χαράς αδέρφι

Έλα γύφτο μου βάρα μας το ντέφι
έλα γύφτο μου παίξε το ζουρνά
σήκω χόρεψε της χαράς αδέρφι
κι ό,τι χάνεται δεν ξαναγυρνά.
Σήκω χόρεψε της χαράς αδέρφι
κι ό,τι χάνεται δεν ξαναγυρνά
έλα γύφτο μου βάρα μας το ντέφι
έλα γύφτο μου παίξε το ζουρνά.

Παίξε γέλασε έτσ’ είν’ οι ανθρώποι
ζούνε σήμερα κι έχει ο Θεός
απ’ το ηλιόγερμα ως το ηλιοτρόπι
πάει κι έρχεται πάντοτε ο καιρός.
Απ’ το ηλιόγερμα ως το ηλιοτρόπι
πάει κι έρχεται πάντοτε ο καιρός
παίξε γέλασε έτσ’ είν’ οι ανθρώποι
ζούνε σήμερα κι έχει ο Θεός

Έλα γύφτο μου βάρα μας το ντέφι
έλα γύφτο μου παίξε το ζουρνά
μαύρο σύννεφο κάποτε μας γνέφει
είναι η μοίρα μας που μας κυβερνά.
Μαύρο σύννεφο κάποτε μας γνέφει
είναι η μοίρα μας που μας κυβερνά
έλα γύφτο μου βάρα μας το ντέφι
έλα γύφτο μου παίξε το ζουρνά.

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια page 384]

[From Η ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΕΝΤΟΛΗ. See page 369.]