Το χαμόσπιτο

  Σε τούτο το χαμόσπιτο
  σε τούτο το καλύβι
  ο ύπνος είναι σίδερο
  και τ’ όνειρο μολύβι.

  Ξυπνάμε τα χαράματα
  κι αρχίζει το τριβέλι
  για το ψωμί τ’ αχόρταστο
  και το πικρό καρβέλι.

Τρέχουμε τρέχουμε στους δρόμους πατέρα
γιατί στενάζεις και γιατί βαρυγκωμάς.
Έννοια σου έννοια σου καλύτερη μέρα
θα ξημερώσει και για μας.

  Σε τούτο το χαμόσπιτο
  σε τούτο το καλύβι
  κανείς ποτέ στη μοίρα του
  το μέτωπο δε σκύβει.

  Σαν τα θεριά παλεύουμε
  σαν τ’ άγρια τα τσακάλια
  με την καρδιά περήφανη
  και δίχως παρακάλια.

Τρέχουμε τρέχουμε στους δρόμους πατέρα…

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια page 328]

[From ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ. See page 315.]