Το χάραμα

Στης εκκλησιάς τα μάρμαρα
αμπέλια θα κεντήσω
και πριν ερθεί το χάραμα
θα βγω να τα τρυγήσω.

Να γίνουν άγια κοινωνιά
για σένα και για μένα
κι όταν ανοίξουμε πανιά
να ’ν’ όλα ευλογημένα.

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια page 675]