Το τραγούδι της χαμένης Κυριακής
(Το φως το αληθινό)

Μην πετάς ποτέ ποτέ 
σε άδειους ουρανούς
παραδείσους μακρινούς
ποτέ μη ζητάς.

Δε θα δεις ποτέ ποτέ 
το φως τ’ αληθινό
σ’ έναν κόσμο σκοτεινό
το φως δε θα δεις.

Ο άνθρωπος κάθε φορά
τρελά δανείζεται φτερά
και ψάχνει εδώ και ψάχνει εκεί
για μια χαμένη Κυριακή.

 

 

 

* [Όλα τα τραγούδια page 465]

[From ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΙ. See page 463.]