Kalymniotiko*
Teď, když odcházíš do ciziny


Teď, když odcházíš do ciziny
stanu se jižním ptákem
rychle, abych se s tebou setkal
abych ti přinesl kříž
jenž jsi požádala, abych našel
prsten, který ti dám.
Byla jsi cypřišem
na milovaném dvoře
jenž daruje mi
polibek, na nějž čekám. 
Na krásném břehu
čekám, až za mnou opět přijdeš
jak malý šťastný pták.
Zlatá má lásko, buď zdráva
ať Matka Boží s tebou
a až přiletí holubice 
již zavěšen budu mít talisman
v otevřeném okně
mé srdce jak hvězda.
Byla jsi cypřišem…

 

 

 

Matouš Dvořák, Masaryk University, Czech Republic

* Čtvrt ve městě Βούλα.