Myrta


Měl jsem na mysli moře
a nebeský sad
ve chvíli, kdy jsem napnul plachty 
k sousedství ve výšinách.
 
V okně dokořán
usmívala se jedna myrta
unavil jsem se chůzí  
a ptal jsem se jí a ptal.
 
Pověz mi, myrto, abych tě potěšil  
kde najdu hlínu a vodu
abych znovu postavil hnízdo
pro ptáky lásky.
 
V okně dokořán
Viděl jsem slzící myrtu
ve chvíli, kdy jsem napnul plachty
k sousedství ve výšinách.

 

 

 

Matouš Dvořák, Masaryk University, Czech Republic