Severní hvězda


Severní hvězda
přinese jasnou hvězdnou oblohu
leč dřív než se na moři objeví plachta
stanu se vlnou a ohněm
abych obejmul tě, cizí zemi. 
A ty, má vzdálená, ztracená vlasti 
zůstaneš pohlazením a ránou 
jak rozednění v jiné zemi.
 
Teď odlétám na slavnost života
teď odlétám na oslavu mé radosti.
 
Mé staré měsíce
moji noví ptáci
vyžeňte slunce a za dne z hory
sledujte mě, když procházím kolem
rychle jak nebeský blesk.

 

 

 

Matouš Dvořák, Masaryk University, Czech Republic