Spolu s tebou


Spolu s tebou
je můj život zahradou s ptáky
nechci žádnou změnu
jsi vším na světě
budu na tebe volat od večera do rána.
Spolu s tebou
půjdu až na kraj světa
jsi strom s větvemi
a já jsem oheň
chci zhasnout ve tvé náruči.
Má láska je jako jarní déšť
a já žiji jen se svou duší
a pokud někdy opustím tě za temné noci
vezmi i to jako něžné pohlazení.
Spolu s tebou
půjdu až na kraj světa
jsi strom s větvemi
a já jsem oheň
chci zhasnout ve tvém náručí.
Spolu s tebou.

 

 

 

Matouš Dvořák, Masaryk University, Czech Republic