Větev


Na nádvoří našeho kostela
zakořeněná je jedna větev1
poslal jsem zprávu po ptáku
ať čeká mě za svítání
oděna ve slavnostní šaty.
Ó šlechetná má Matko Boží
ochraňuj mi mou větev.
Ve vzdálené cizině
srdce je zapomenuto
poslal jsem zprávu po jižním větru
ať čeká mě v neděli
oděna ve svatební šaty.
Matko Boží, má Matko Boží
chraň ji jako tu větev.

 

 

 

Matouš Dvořák, Masaryk University, Czech Republic

1. Βαγιά—větev palmy, vavřínu, myrty, rozmarýnu nebo levandule.