Vzala sis


(Byla jsi hluboce oddána
jedné noci. A na jaře…)
Nyní společně ve svaté bouři,
chaos vzal ti všechny tvé dary.
Vzal si bělavá křídla,
ty křišťálové vody…
(Byly jak okvětní lístky růží
zamlžená zavřená víčka…)
Vzala sis lilie a ruce,
ta klidná léta.
Vzala sis měsíční svit,
ty lednové sněhy. A tak…

 

 

 

Matouš Dvořák, Masaryk University, Czech Republic