Zasadil jsem srdce


S hvězdičkou úsvitu
jdi ke svému oknu
a jestli spatříš jižní loď
jak připlouvá z ciziny
pošli mi po svých bílých ptácích sladké polibky
a jestli spatříš jižní loď
jak připlouvá z ciziny
pošli mi po svých bílých ptácích sladké polibky.
Zasadil jsem srdce
v písečnou pláž odloučení
však teď, když jsem tě přišel najít
s prstenem a křížem
staň se mi světlem a světu jasnou hvězdnou oblohou
a z našeho starého vína
dej mi napít i ty se napij
abych na pevnině navěky zanechal svou lásku.

 

 

 

Matouš Dvořák, Masaryk University, Czech Republic